Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti

Toimintakertomus 2017

 

Yhdistyksen tavoite

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. (Tutka) on vuonna 1995 perustettu Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa ja edistää science fictionin ja fantasian (sf/f) tunnettuutta ja asemaa toimimalla osana muuta turkulaista yliopisto- ja kulttuurikenttää.

Toiminnallaan Tutka pyrkii luomaan yhteyksiä ja kehittämään yhteistyötä alan toimijoiden kesken ennen kaikkea paikallisesti, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen toiminnan pääpaino on Turun yliopiston opiskelijoissa, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut.


Hallinto ja tiedotus

Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2017 Taru Hyvönen (puheenjohtaja, tiedottaja, TYY-yhteyshenkilö ja postitusvastaava emerita), Johanna Junnila (varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava, postitusvastaava, varakortistovastaava ja varasähköpostilistavastaava), Anna Mattila (sihteeri, kortistovastaava, sähköpostilistavastaava ja koulutuspoliittinen vastaava), Pasi Karppanen (taloudenhoitaja, PR-vastaava, fandom-yhteyshenkilö, kansainvälisten asioiden vastaava ja toimistovastaava), Betty Marjamäki (ympäristövastaava, projektivastaava, varatapahtumavastaava, varapostitusvastaava ja kulttuurivastaava) ja Jenni Hirvonen (liikunta- ja hyvinvointivastaava, tapahtumavastaava emerita ja sosiaalipoliittinen vastaava).

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Antti Kautiainen ja hänen varahenkilönään Juhani Mönkkönen.

Vuonna 2017 yhdistyksen hallitus kokoontui 13 kertaa. Yhdistyksen yleiskokous kokoontui kahdesti, keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen kokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille, ja niistä tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen ja jäsensähköpostilistan kautta. Hallituksen kokoukset järjestettiin noin neljän viikon välein, mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen Terrakoti-toimistolla.

Kevätkokous järjestettiin 19. helmikuuta, ja siinä hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle. Syyskokous pidettiin 26. marraskuuta, ja siinä valittiin yhdistykselle hallitus ja muut toimihenkilöt vuodeksi 2018 sekä hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Hallituksen edustajia osallistui TYYn järjestämään tammikuiseen suureen koulutuspäivään. Lisäksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottivat osaa TYYn järjestöjen puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin vuonna 2017 jäsensähköpostilistan, www-sivujen tapahtumakalenterin, Terrakoti-toimiston ilmoitustaulun ja seuran Facebook-ryhmän kautta. Näistä etenkin viimeksi mainitun rooli on tätä nykyä merkittävä. Lisäksi Tutkan tulevasta toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle joka kuukausi sähköpostitse lähetetyssä tapahtumakoosteessa. TYYn tapahtumakalenteria käytettiin suuremmista tapahtumista tiedotettaessa.

Yhdistyksen sivut sijaitsevat osoitteessa http://tieteiskulttuurikabinetti.fi, ja jäsensähköpostilistan osoite on tutka-jasenet@lists.utu.fi. Myös hallituksella on sähköpostilistansa kabinetti@lists.utu.fi. Tutka ylläpitää virallista jäsenrekisteriä. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta tiedotetaan myös Terrakodin foorumilla osoitteessa http://terrakoti.net/foorumi/.


Jäsenistö

Vuoden 2017 lopussa Tutkalla oli 47 jäsentä, joista 28 oli myös TYYn jäseniä. Vuoden 2016 sääntömuutosten yhteydessä Tutka perusti tuki- ja kannatusjäsenyyden uusina jäsenkategorioina. Vuonna 2017 tukijäseniä oli yksi, samaten kunniajäseniä. Hallituksen jäsenillä ei ollut jäsenmaksuvelvoitetta. Vuoden 2017 jäsentavoitteena ollutta 60 jäsentä ei saavutettu.

Tutkan tapahtumia ja toimintaa on ollut tarjolla niin viikonloppuisin kuin arkenakin. TYYn jäsenet ja toistenkin turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ovat olleet niissä hyvin edustettuina. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana säännöllisesti myös jatko-opiskelijoita, työelämässä jo pitkään olleita, perheellisiä, pienten lasten vanhempia, eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, mielenterveyskuntoutujia, näkövammaisia, liikuntavammaisia ja muita sellaisiin ryhmiin kuuluvia jäseniä, joille ei opiskelijatoimintaa ensisijaisesti suunnata.

Alkoholitonta vaihtoehtoa korostetaan usein Tutkan tapahtumissa. Tapahtumiin luodaan tietoisesti ilmapiiriä, jossa alkoholin käyttö ei ole keskeisessä roolissa. Nykyään suurin osa tapahtumista on täysin alkoholittomia. Hyvä esimerkki tästä ovat vuotuiset, “juomapeli”-elokuvamaratonit, joihin juomaton jäsenistö on tottunut tuomaan oman pullon sijasta omat karkit.


Finncon 2018

Vuonna 2016 Tutka kokosi järjestelytoimikunnan eli conitean, joka alkoi järjestää Finncon-tapahtumaa Turkuun kesäksi 2018. Finncon on Suomen suurin vuosittainen sf/f-tapahtuma ja siihen saapuu tuhansia kävijöitä ympäri maata. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tutka toimii tapahtuman pääjärjestäjänä, sillä edellisissä Turun Finnconeissa (1999, 2003 ja 2011) tässä roolissa oli Turun Science Fiction Seura (TSFS), Tutkan toimiessa ainoastaan yhteistyötahona. Pääjärjestäjyyteen tutkalaiset saivat valmiuksia järjestäessään vuonna 2015 Doctor Who -tapahtuma Aikavänkyrän.

Conitea kokoontui vuoden aikana kuukausittain, ja järjestelyt etenivät monella rintamalla. Tilat tapahtumalle varmistuivat Turun yliopistolta TYYn tuella ja tapahtumalle saatiin kaksi kirjailijakunniavierasta, Lauren Beukes ja Maria Turtschaninoff. Alkuvuodesta 2018 tapahtumalle on varmistunut myös tutkijakunniavieras, Helsingin yliopiston dosentti Merja Polvinen. Polvisella on merkittävä rooli erityisesti osana tapahtuman laajaa akateemista ohjelmaa ja tutkijatapaamista, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen science fiction- ja fantasiatutkimusseura ry:n (Finfar) kanssa.

Conitea on kuluneen kahden vuoden aikana edustanut conia useassa tapahtumassa, muun muassa Tampere Kupliissa, Traconissa ja Tylyconissa. Conitealaisia on ollut myös työharjoittelemassa vuoden 2017 aikana esimerkiksi Traconissa ja Ropeconissa. Marraskuussa 2017 conitea organisoi tapahtumanjärjestäjäseminaari Concon 15:n, joka kokosi yhteen järjestäjäasiantuntemusta ympäri Suomea. Tiloiksi seminaarille saatiin Turku-sali ja TYYn sauna.


Terrakoti ja seurayhteistyö

Tutkalla on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Ylioppilastaloilla vuodesta 2000 lähtien. Syksyllä 2013 Terrakodin seurat muuttivat Yo-talo A:sta nykyisiin tiloihinsa B-taloon, osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4–6. Samassa yhteydessä Tutkasta tuli Terrakodin päävuokralainen ja yksi tilan suurimmista vuokranmaksajista.

Muuton yhteydessä seurojen määrä kasvoi. Terrakodin muodostavat tällä hetkellä Tutkan ohella TSFS, Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä, Turun anime- ja mangaseura Senpai, Academic Nintendo Club (ANC) ja Föreningen för Underliga Intressen vid Åbo Akademi (FUI).

Tutka päivystää Terrakodilla torstaisin, vuoroviikoin TSFS:n kanssa. Päivystyksissä voi käydä tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa sf/f-lehtiä ja -kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia alan harrastajia. Muuton yhteydessä Tutka ja TSFS yhdistivät kirjastonsa, ja koko kirjasto on nyt myös Tutkan jäsenten käytössä.

Tutka teki perinteiseen tapaansa paljon yhteistyötä muiden Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat jakavat toimiston päivystysvuorot ja hallinnoivat yhdessä videotykkiä. Seuroilla on yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Esitteestä on myös englanninkielinen versio.

Tiiveintä Tutkan yhteistyö on TSFS:n kanssa. Seuroilla on yhteisiä tapahtumia ja jäsenistö on osin päällekkäistä. Jokatorstaisen Varjomafia-keskusteluillan lisäksi Varjisleffa-nimellä kulkevat elokuvaillat ovat seurojen yhdessä organisoimia. Vuonna 2017 seurat yhdistivät voimansa myös kesä- ja halloween-juhlien ja niihin kuuluneiden elokuvailtojen muodossa. Yhdistykset kokosivat tuttuun tapaan yhteisraadin Atorox-äänestykseen, jossa valittiin vuoden 2016 paras sf/f-novelli.

Terrakoti-seuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä. Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokouksia on pidetty uudelle toimistolle muutosta lähtien, ja niiden tavoite on parantaa seurojen välistä yhteistyötä.

Toimistovastaavien kokousten lisäksi Terrakodin seurat ovat tiivistäneet yhteistyötään jo muutaman vuoden ajan vuosittaisilla hallitustapaamisilla. Tapaamisten tarkoituksena on tutustuttaa hallitusaktiiveja toisiinsa sekä esitellä seurojen toimintaa. Tapaamisten aikana on tavanmukaisesti syntynyt uusia ideoita, joiden pohjalta Terrakodin toimintaa on kehitetty.

Yhdistykset rekrytoivat jäseniä syyskuussa pitämällä Terrakodilla Turun yliopiston avajaiskarnevaalien yhteydessä kolme päivää avoimia ovia. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä, uudistuneilla Study in Turku -messuilla. Tutka osallistui ANC:n ja Tyrmän kanssa myös Indexin organisoimaan Educariumin harrasteiltapäivään, jonka tarkoituksena oli tehdä harrastejärjestöjä tutuiksi opiskelijoille.

Terrakoti-seurojen kanssa harjoitettavan toiminnan lisäksi Tutka teki jälleen yhteistyötä muiden turkulaistoimijoiden kanssa. Esimerkiksi kirjamessujärjestelyjä on hoidettu jo useana vuonna yhdessä TSFS:n ja Turun sarjakuvakerhon (Tursake) kanssa. Vuonna 2017 Tutka ja Finncon 2018 olivat edustettuina myös Tursakkeen ja Turun sarjakuvakaupan Necrocomicon-tapahtumassa marraskuussa.

Uutena projektina Tutka teki yhteistyötä myös Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa kesäkuussa, kun opiskelijaryhmä järjesti Terrakodilla tietokilpailun osana opintosuoritettaan.

Kansallisella tasolla Tutka teki yhteistyötä muun Suomen sf/f-seurojen kanssa osallistumalla jokavuotiseen yhteistyökokoukseen 4. maaliskuuta Tampereella. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen tapahtumista. Lisäksi heinäkuiseen sf/f-yhteisön Viikinsaaren kesätapaamiseen osallistui delegaatio Turun yhdistyksistä ja Finncon 2018:n järjestäjäkomiteasta.

Terrakodin arjessa ja Tutkan toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökulmat muun muassa kierrättämällä biojätteet, pullot, paperit, kartongit, metallit ja lasit sekä suosimalla tiedottamista ja tiedon tallentamista sähköisesti. Toimistolla on seurojen yhteinen astiasto ja keittiövälineet, jotka on saatu lahjoituksina ja jotka vähentävät kertakäyttöastioiden kulutusta.

Terrakodilla on seurojen yhteinen kirjakirppishylly, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan myyntiin. B-talon käytävässä on myös jo parin vuoden ajan ollut kirjakierrätyshylly. Osa Terrakodin kirppiksestä siirtyi vuonna 2017 siihen, jotta myytävät kirjat tavoittaisivat useampia potentiaalisia asiakkaita.

Vuonna 2016 Tutka havahtui toimistotilojensa esteellisyysongelmiin saatuaan aktiivijäsenekseen liikuntarajoitteisen henkilön. Tutka jatkoi vuoden 2017 puolella keskustelua TYYn kanssa mahdollisuudesta parantaa Ylioppilastalo B:n esteettömyyttä, mutta valitettavasti vanha rakennus asettaa tälle omat rajoituksensa.


Messut ja muut tapahtumat

Tutkan suurimpiin vuosittaisiin ponnistuksiin tapahtumien saralla kuului tänäkin vuonna osallistuminen TSFS:n kanssa Turun kirjamessuille. Seuroilla oli messuilla nimeä “Scifi ja fantasia Turussa” kantava yhteisosasto, jonka kuluihin Tutka tuttuun tapaan otti osaa.

Osasto oli jälleen erittäin suosittu messukävijöiden parissa ja oleellinen yhdistysten varainhankinnan kannalta. Osaston sohvanurkkaus ja ilmainen kahvi- ja teetarjoilu olivat jälleen suosiossa, ja kävijät palasivat osastolle useampaan otteeseen. Aiempien vuosien tapaan osaston tähti oli Tutkan Aikavänkyrä-tapahtumaa varten teetetty TARDIS-proppi, jonka luokse messukävijät vaelsivat sankoin joukoin kuvauttamaan itseään.

Tänä vuonna scifi ja fantasia oli nostettu messuilla uusien ohjelmavastaavien toimesta valokeilaan, ja sunnuntain ohjelmassa oli mukana muun muassa cosplay-kilpailu, jonka tuomaristoon kuului kirjailija Magdalena Hain ja vaatesuunnittelija Nina Korennon ohella Tutkan hallituksen jäsen Pasi Karppanen.

Yhdistys oli tänä vuonna mukana myös virallisessa messuohjelmassa. Seminaaritiloissa järjestetyistä ja kiitosta keränneistä paneeleista toinen keskittyi Tutkalta tulossa olevaan Valitut-antologiaan. Pasi Karppasen puheenjohtamassa paneelissa novelleistaan olivat kertomassa Katri Alatalo, Magdalena Hai ja Shimo Suntila.

Finncon-yhdistys ry:n puheenjohtajan Hanna Hakkaraisen vetämässä paneelissa puolestaan Finncon-järjestelytoimikuntien edustajat eri kaupungeista kertoivat tapahtumasta, sen historiasta ja nykytilasta omista näkökulmistaan. Mukana olivat Irma Hirsjärvi Jyväskylästä, Pasi Karppanen Turusta, Marianna Leikomaa Tampereelta ja Vesa Sisättö Helsingistä.

Tutka oli tämän lisäksi edustettuna vuoden aikana useassa populaarikulttuuritapahtumassa. Suurin näistä oli Helsingissä 9.–13. elokuuta järjestetty Worldcon 75. Tämä Helsingin messukeskuksen täyttänyt science fictionin ja fantasian suurtapahtuma järjestettiin ensi kertaa Suomessa, ja se keräsi paikalle runsaasti alan harrastajia ympäri maailmaa. Tutkan hallituksen sihteeri Anna Mattila kirjoitti Worldconista artikkelin Turun ylioppilaslehteen.

Tutka ja TSFS organisoivat jäsenistölleen yhteismajoituksen, ja Finncon-conitea järjesti ensimmäisenä päivänä “Suomi-bileet”, jossa suurelta osin ulkomaalaisista koostunut con-yleisö pääsi maistamaan suomalaisia herkkuja. Tutka edusti Finnconia myös esimerkiksi Traconissa, Tampere Kupliissa ja Kummaconissa (ks. Finncon 2018).


Sosiaalinen toiminta

Yksi Tutkan oleellisimmista toimintamuodoista oli tänäkin vuonna Varjomafia eli Terrakodilla joka torstai järjestettävä kaikille avoin keskusteluilta. Varjomafia tarjoaa mahdollisuuden puhua niin sf/f:sta, kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista kuin kaikesta muustakin mahdollisesta. Varjomafiaa on järjestetty vuodesta 2005 ja siitä on vuosien kuluessa muodostunut tärkeä Tutkan jäseniä yhdistävä toimintamuoto.

Tutkan vuosikiertoon kuuluivat nytkin erilaiset juhlat. Tammikuussa Terrakodilla vietettiin Tutkan 22. vuosijuhlia genreblender-teemalla. Teema syntyi samannimisestä, vuonna 2016–2017 seuran järjestämästä kirjoituskilpailusta. Maaliskuussa vietettiin Varjomafian 12. syntymäpäivää ja kesäkuussa pidettiin kesäjuhlat Frankenstein-teemalla yhteistyössä TSFS:n kanssa.

Lokakuun lopussa yhdistys juhli halloweenia ihmissusiteemalla, niin ikään yhteistyössä TSFS:n kanssa. Joulukuussa puolestaan vietettiin perinteisiä pikkujouluja ja jouluaattona Tutka tarjosi jäsenistölle mahdollisuuden viettää joulua toimistollamme. Uudenvuodenaattona Tutka järjesti myös uudenvuoden vastaanoton, jonka osana käytiin katsomassa ilotulitusta Kirjastosillalla.

Tutka järjesti vuonna 2017 myös perinteisen vappuvastaanottonsa. Tänä vuonna Tutka mainosti tapahtumaa TYYn boolimaljakartassa. Vaikka booli oli alkoholitonta, vastaanotto oli suosittu opiskelijoiden keskuudessa. Tuttuun tapaan juhlaa jatkettiin vapunpäivänä Terrakodilla “Tutkan sosialistis-scifistisellä tieteiselokuvanäytöksellä”. Tämän vuoden vappuelokuvana nähtiin neuvostoliittolainen mykkäelokuva Aelita (1924).

Toukokuun 25. eli kansainvälisenä Pyyhepäivänä Tutka otti osaa Cosmic Comic Caféssa pidettyyn huonon runouden matineaan järjestämällä sen osana jo perinteisen lyriikka- ja proosatyöpajansa. Tuloksena syntyi valikoima suurta ihastusta herättänyttä huonoa runoutta sekä novelli Merkuriuksen auringon alla. Novelli julkaistiin TSFS:n Spin-lehden numerossa 1/2017.

Runomatinean yhteydessä järjestettiin tänä vuonna profeettakilpailu, jonka tuomareina Tutkan hallituksen edustajat toimivat. Vuoden 2017 uutuutena Tutka teki yhteistyötä Oort-improvisaatioyhtyeen kanssa antamalla runojaan sen laulettavaksi. Runot olivat myös mukana Cosmic Comic Caféssa esillä olleessa taidenäyttelyssä ja niitä käytettiin illan kuvasadosta myöhemmin kootun sarjakuvateoksen osana.

Toukokuussa Tutka järjesti köyhäin scifiharrastajain Econ-tapahtuman jo yhdeksättä kertaa. Econ on Tutkan vuodesta 2009 järjestämä con, joka on suunnattu opiskelijoille, työttömille tai muuten vain vähävaraisille sf/f-harrastajille. Työssäkävijöiden tulisi mielellään olla esimerkiksi kirjasto- tai kulttuurialalla tai muuten huonosti palkatussa työssä. Vuoden 2017 Econin kunniavieraana oli Cthulhu-pehmolelu Teppo Tulhu ja fanikunniavieraana Terrakodin irtopäinen palli Nils-Erik Ikealainen.

Vuonna 2017 Tutka juhli juhannusta kolmatta kertaa, nytkin piknikin, grillauksen ja Mölkyn merkeissä Arcanumin takaisella mäennyppylällä. Nörttijuhannuksen vietto alkoi vuonna 2015 yhdistyksen jäsenten kaivatessa seuraa muuten yksinäiseen juhannukseensa, ja se tuntuukin lunastaneen paikkansa sekä osoittaneen tarpeellisuutensa.

Joulukuussa Tutka järjesti Terrakodilla itsenäisyyspäivän vastaanottonsa jo kahdeksatta kertaa. Tänä vuonna itsenäisyyttä pohdiskelevana teoksena nähtiin elokuva Enemy Mine (1985). Tilaisuus jatkui Tutkan isännöimällä Linnanjuhlien katsomolla. Osanottajat olivat pukeutuneet parhaimpiinsa ja tunnelma oli asiaankuuluvan arvokas. Tilaisuuden kuluessa suoritettiin juhlallinen puheenjohtajan kättely ja vierailtiin läheisessä Chez Hesburgerissa.

Tutkan vuonna 2012 demokraattisesti kuusivuotiskaudelleen valitsema Universumin ValtiasTM kenraali Zod toimi tälläkin kertaa tilaisuuden suojelijana.

Tutka on järjestänyt vuoden 2012 presidentinvaaleista asti vaalivalvojaisia. Vuonna 2017 perinnettä jatkettiin seuraamalla kuntavaalien tuloslähetystä valkokankaalta. Jäsenistö osoitti poliittista valveutuneisuutta osallistumalla valvojaisiin sankoin joukoin.

Vuodesta 2016 lähtien Tutka on pyrkinyt kiinnittämään erityistä huomiota tapahtumien yleiseen keskustelukulttuuriin. Tavoitteena on, että tapahtumista tehtäisiin osallistujille mahdollisimman miellyttäviä huomioimalla se, että myös hiljaisimmat ja varovaisimmat jäsenet saisivat halutessaan suunvuoron ja että kukaan ei tuntisi oloaan ulkopuoliseksi.


Ekskursiot, liikunta ja muu toiminnallinen ohjelma

Tutka järjestää vuosittain erilaisia ekskursioita, mukavan lähestyttäviä ja kiinnostavia liikuntatapahtumia sekä muuta normaalista vuosikierrostaan poikkeavaa toimintaa. Monet näistä ohjelmaideoista ovat jäsenistötoiveita.

Jäsenistöä liikutettiin heti alkuvuodesta lanseeraamalla OMG eli Oh my geek -disco, jossa pääosassa ei ollut alkoholi vaan reipas tanssiminen. Tapahtumassa vanhan Terrakodin tanssilattiaa kaivanneet pääsivät tanssimaan nörttimusiikin tahtiin discovalojen ja uuden savukoneen luodessa tunnelmaa. Myöhemmin vuoden aikana hankittiin keräysvaroin discopallo, joka vihittiin käyttöön ja nimettiin Liscopalloksi joulukuussa, tällä kertaa TSFS:n voimin järjestetyssä discoillassa.

Keväällä Tutka kävi geokätköilemässä ja suunnitteli myös oman kätkön tekemistä. Elokuussa puolestaan Tutka ja ANC osallistuivat kolmatta kertaa yhteisenä blokkina Turku Pride -kulkueeseen. Seurojen aktiiveista löytyi lukuisia innokkaita marssimaan tasa-arvon puolesta, ja blokki olikin historiansa suurin. Ensimmäiseen kulkueeseen yhteistuumin askarreltu kyltti pääsi jälleen edustamaan nörttiseurojen yhteistä tasa-arvoaatetta.

Yhdistykselle perustettiin vuonna 2016 oma VeriRyhmä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa ja ensimmäinen verenluovutusretki järjestettiin saman vuoden lopulla. Vuonna 2017 ehdittiin tehdä kaksi luovutuskertaa lisää, joihin kumpaankin osallistui useita innokkaita luovuttajia yhdistyksen riveistä.
Audiovisuaalinen kulttuuri

Sosiaalisen toiminnan ohella Tutkalla on kautta historiansa ollut merkittävä rooli erilaisten elokuva- ja videoiltojen järjestäjänä. Viihteellisen näkökulman lisäksi Tutkan videoiltatoiminnalla on aina ollut myös sivistävä tarkoitus.

Tutkan vanhimpiin yhtämittaisiin perinteisiin audiovisuaalisen kulttuurin alalla kuuluvat vuonna 2010 aloitetut Doctor Who -maratonit. Vuonna 2013 maratoneissa siirryttiin 1960-luvulla alkaneen sarjan alkupään jaksoihin, niin että vuonna 2017 vuorossa olivat jo viidennen Tohtorin jaksot vuosilta 1982–1984. Maratoneja järjestettiin vuonna 2017 viisi kappaletta, minkä lisäksi välipäivinä katsottiin sarjan tuore jouluspesiaali.

Vuodesta 2006 Varjomafioiden ohjelmaan kuului aika ajoin jokin uudempi tai vanhempi sf/f-elokuvaklassikko. Vuonna 2011 nämä elokuvaillat siirrettiin tauolle ja herätettiin 2014 uudelleen henkiin, mutta siirrettiin torstaista perjantai-iltaan. Varjisleffa-elokuvailtojen ideana on katsoa joukolla uudempia ja vanhempia genren klassikoita, jotka "kaikki ovat nähneet", mutta joiden kohdalla monella saattaa olla aukko sivistyksessä.

Vuonna 2017 Varjisleffoissa siirryttiin siihen, että yhden sijasta kullakin kertaa katsottiin kaksi elokuvaa, joilla oli jokin yhdistävä teema. Vuoden aikana näitä elokuvailtoja järjestettiin viisi, sillä ne joutuivat tekemään tilaa muille Tutkan elokuvamaratoneille. Heinäkuussa Varjisleffoissa muistettiin poisnukkunutta Peter Sallisia, joka tunnetaan Wallace & Gromit -elokuvien Wallacen äänenä, katsomalla kaikki sarjan elokuvat.

Syksyllä niin ikään jatkettiin jo vuonna 2014 alkanutta perinnettä katsoa Varjisleffoina samasta elokuvasta vanha alkuperäisversio ja siitä tehty modernimpi uudelleentulkinta. Tällä kertaa katsottaviksi oli valittu Invasion of the Body Snatchers -elokuvan vuosien 1956 ja 1978 versiot.

Tutkan perinteisessä syksyn juomapelimaratonissa marraskuussa puolestaan kallisteltiin limsapulloja ja rapisteltiin karkkipusseja jo kymmenettä kertaa. Tällä kertaa katsoimme kaksi ensimmäistä Terminator-elokuvaa vuosilta 1984 ja 1991 sekä kaksi ensimmäistä jaksoa elokuvien tarinaa suoraan jatkaneesta tv-sarjasta Terminator: The Sarah Connor Chronicles.


Julkaisutoiminta ja kirjalliset projektit

Tutkalla on julkaisusarja Kabinettikertomuksia, jossa on julkaistu erilaisia sf/f:n alaan kuuluvia teoksia. Näitä kirjoja myydään eri tapahtumissa ja yhdistyksen nettisivujen sekä kirjavälityspalveluiden kautta. Julkaisutoiminnalla on oleellinen rooli yhdistyksen varainhankinnassa. Vuodesta 2016 eteenpäin Tutka on myös toiminut yhteistyökumppanina sisarseuransa TSFS:n julkaisuissa.

Viimeisimmät julkaisusarjan teokset ovat vuonna 2016 ilmestyneet Spekulatiivinen Turku -novelliantologia, joka perustui yhdistyksen järjestämään samannimiseen kirjoituskilpailuun, sekä Tyrän saanut ampiainen: valikoituja huonoja runoja, joka kokosi yksiin kansiin tutkalaisten mestarilyyrikkojen vuosina 2012–2016 Pyyhepäivän runomatineoissa tuottamien runojen huonoimmiston. Kummankin teoksen myyntiä jatkettiin vuonna 2017, ja ensiksimainitusta otettiin kolmas painos.

Vuonna 2017 Tutka ei julkaissut uusia teoksia, mutta saattoi eteenpäin kahtakin antologiaprojektia. Näistä toinen perustuu vuonna 2016 yhdistyksen TSFS:n kanssa järjestämään Genreblender-kirjoituskilpailuun. Kilpailussa haettiin sf/f-tekstejä, joissa yhdistellään luovasti kahta tai useampaa populaarikulttuurin genreä. Tutka haki kilpailuun TYYn projektiavustusta, mutta ei saanut sitä.

Toinen projekteista kantaa nimeä Valitut: Suomen presidenttien salainen historia. Nimensä mukaisesti se kokoaa yksiin kansiin kaksitoista spekulatiivista fiktiota edustavaa novellia, joista kukin keskittyy yhteen Suomen tasavallan presidenttiin. Antologia kootaan kutsuperiaatteella ja siihen on pyydetty kirjoittajiksi maamme eturivin sf/f-kirjoittajia. Kumpikin antologia ilmestyy vuonna 2018.

Yksi Tutkan kirjallisista hankkeista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007 ja jonka järjestävät yhteistyössä Tutka, TSFS ja Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat (STk). Tutka on kuulunut kisan järjestäjiin sen historian alusta lähtien.

Vuoden 2017 Noviisi julkistettiin syksyllä 2016 ja sen deadline oli huhtikuussa 2017. Kilpailuun lähetettiin tällä kertaa 62 tekstiä 46 kirjoittajalta, mikä on enemmän kuin koskaan kisan historiassa. Tuomariston muodostivat Noviisi 2015:ssa sijoittuneet kirjoittajat Elina Parkkinen ja Anna Peltomäki sekä kirjailijat Marko Hautala ja J.S. Meresmaa.

Tuomaristo nosti rahapalkinnoille neljä tekstiä. Kisan voittajaksi kohosi Pihla Tammisto novellillaan Kuiske, joka julkaistiin Spin-lehden numerossa 3/2017. Lisäksi kymmenen kisan finalistia palkittiin STk:n julkaisemalla Kummallisen kirjoittajat -kirjoittajaoppaalla ja kuudelletoista kisaan osaa ottaneelle annettiin lahjaksi STk:n julkaiseman Kosmoskynä-lehden sekä TSFS:n Spin-lehden tilauksia vuodelle 2018.

Uusin yhdistyksen aluevaltaus kirjoituskilpailujen saralla on Nova. Kyseessä on TSFS:n ja STk:n vuodesta 2000 asti järjestämä, aloitteleville kirjoittajille suunnattu palautteellinen sf/f-novellien kirjoituskilpailu. Vuonna 2017 myös Tutka liittyi sen järjestäjiin.

Jo kahdeksattatoista kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin yhteensä 133 tekstiä ja sen tuomaristoon kuuluivat kirjailija Katri Alatalo, Atorox-voittaja Maiju Ihalainen, fandom-aktiivi Pasi Karppanen, vuoden 2015 Nova-voittaja Aleksi Kuutio ja kirjailija Mia Myllymäki. Kilpailun voittajaksi kohosi Katariina Heikkilä novellillaan Tuuliruhtinatar, joka julkaistiin Spin-lehden numerossa 3/2017.


Talous

Tutkan talous perustui vuonna 2017 jäsenmaksuihin, avustuksiin ja aktiiviseen varainhankintaan. Yhdistys keräsi varoja kustannustoiminnalla, myymällä rintanappeja ja haalarimerkkejä sekä järjestämällä myyjäisiä. Vuonna 2017 yhdistys sai TYYltä toiminta-avustusta 574,82 euroa.

Tutka hankki vuonna 2016 Y-tunnuksen, jonka turvin yhdistys haki jakamaan Turun ylioppilaslehteä syksyksi 2017. Tutka valittiin jakamaan lehtikimppuja lehtitelineisiin, mistä TYY maksoi Tutkalle 500 euroa. Näillä tuloilla oli merkittävä myönteinen vaikutus yhdistyksen talouteen.

Päävuokralaisen asema ja aiempaa suurempi vuokraosuus Terrakodilla sekä kalliimpi toimisto ovat asettaneet yhdistykselle suuria taloudellisia haasteita. Se on pyrkinyt vastaamaan näihin parhaan kykynsä mukaan tehostamalla varainhankintaansa. Tästä huolimatta Tutka teki vuonna 2017 tappiota 96,85 euroa.

Yhdistys jatkoi tänäkin vuonna myyjäistoimintaa yliopiston tiloissa, ja tästä saadut tulot muodostivat merkittävän tulonlähteen. Vuonna 2017 varoja kerättiin kaikkiaan kuusissa myyjäisissä ja niiden pitopaikaksi on vakiintunut yliopiston kirjasto Feeniks. Yhdistys otti osaa myös Ravintolapäivään järjestämällä Terrakodilla Café Tutkan toukokuussa.

Vuonna 2015 yhdistys kehitti kokonaan uuden varainhankinnan muodon eli TARDIS-propin vuokraamisen. Vuonna 2017 vuokraajia ei ollut, mutta projekti, jonka tarkoituksena on teettää TARDISiin valot ja äänet jäsenistöltä saaduin keräysvaroin, edistyi. Propista toivotaan kertyvän yhdistykselle tuloja monena tulevana vuonna.

Tutka palvelee suurta määrää yliopisto-opiskelijoita järjestämällä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Sen tarjoamasta toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea sosiaalisesti estyneemmät ja kokemattomammat opiskelijat, joita ei muiden opiskelijajärjestöjen toiminta houkuttele.

Tutkan jäsenmaksu pidettiin pitkään nimellisessä kahdessa eurossa, jotta kiinnostuneiden kynnys tulla mukaan toimintaan olisi mahdollisimman matala. Vastatakseen kasvaneisiin taloudellisiin paineisiin Tutka on kuitenkin joutunut nostamaan jäsenmaksua asteittain. Vuonna 2017 se oli viisi euroa, jolla tasolla se on myös tarkoitus pitää.

Vuonna 2017 yhdistyksellä oli jäsenmaksutuloja 245 euroa. Saadut jäsenmaksutulot kattavat vain murto-osan yhdistyksen toiminnasta syntyvistä menoista. Tästä syystä avustukset ovat edellytys sen toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.