Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti

Toimintakertomus 2018

 

Johdanto

 

Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry. (Tutka) on vuonna 1995 perustettu Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa ja edistää science fictionin ja fantasian (sf/f) tunnettuutta ja asemaa toimimalla osana muuta turkulaista yliopisto- ja kulttuurikenttää.

Toiminnallaan Tutka pyrkii luomaan yhteyksiä ja kehittämään yhteistyötä alan toimijoiden kesken ennen kaikkea paikallisesti, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen toiminnan pääpaino on Turun yliopiston opiskelijoissa, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut.

Tutka palvelee suurta määrää opiskelijoita ja muita sf/f-kulttuurista kiinnostuneita järjestämällä runsaasti erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Sen tarjoamasta toiminnasta hyötyvät esimerkiksi sosiaalisesti estyneemmät ja kokemattomammat opiskelijat, joita ei muiden opiskelijajärjestöjen toiminta välttämättä houkuttele.

Tutkan vuoden 2018 suurin ja näkyvin sisältö oli Finncon 2018 -suurtapahtuma, jonka pääjärjestäjä Tutka oli. Heinäkuussa järjestetty tapahtuma kokosi Turun Yliopistonmäelle noin 3 000 scifin ja fantasian harrastajaa. Finnconin valmistelut vaativat järjestelykomitealta runsaasti aikaa ja työpanosta usean vuoden ajan, ja lopulta viikonloppu onnistui yli odotusten.

Finnconin järjestäminen kulutti yhdistyksen resursseja niin runsaasti, että yhdistys järjesti tavallista vuotta vähemmän muuta toimintaa. Tästä huolimatta vuoden aikana muun muassa vietettiin perinteitä kunnioittaen juhannukset ja halloweenit, katsottiin monia genre-elokuvaklassikoita videoilloissa sekä saatettiin päätökseen kaksi suurta kirjaprojektia, Valitut ja Genreblender-antologia. Vuosi 2018 tiivisti myös yhteistyötä muiden Terrakodin yhdistysten kanssa. Tämä ilmeni esimerkiksi keväällä järjestettynä Geek Week -nimisenä toiminnanesittelyviikkona.

 

Hallinto ja tiedotus

 

Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2018 Taru Hyvönen (puheenjohtaja, tiedottaja, Finncon-yhdistys ry:n yhteyshenkilö ja TYY-yhteyshenkilö), Johanna Junnila (varapuheenjohtaja, postitusvastaava, varakortistovastaava, varasähköpostilistavastaava ja tapahtumavastaava emerita), Anna Mattila (sihteeri, kortisto- ja sähköpostilistavastaava), Pasi Karppanen (taloudenhoitaja, toimistovastaava, videoiltavastaava, kv-vastaava, fandom-yhteyshenkilö ja kustannustoimintavastaava), Siiri Ahlqvist (ympäristövastaava, projektivastaava ja varapostitusvastaava) ja Herkko Laukkanen (tapahtumavastaava, yhdenvertaisuusvastaava sekä liikunta- ja hyvinvointivastaava).

Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Antti Kautiainen ja hänen varahenkilönsä Juhani Mönkkönen.

Vuonna 2018 yhdistyksen hallitus kokoontui 15 kertaa. Yhdistyksen yleiskokous kokoontui kahdesti, keväällä ja syksyllä. Kokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille, ja niistä tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen, jäsensähköpostilistan sekä yhdistyksen Facebook-ryhmän kautta. Hallituksen kokoukset järjestettiin noin neljän viikon välein, mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen Terrakoti-toimistolla.

Kevätkokous järjestettiin 11. maaliskuuta, ja siinä hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle. Syyskokous pidettiin 9. joulukuuta, ja siinä valittiin yhdistykselle hallitus ja muut toimihenkilöt vuodeksi 2019 sekä hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen hallituksen edustajat osallistuivat TYYn järjestämiin koulutuksiin vuoden mittaan. Puolet hallituksesta oli paikalla tammikuisessa suuressa koulutuspäivässä, ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottivat säännöllisesti osaa puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin. Lisäksi esimerkiksi hyvinvointivastaava osallistui kiusaamisen vastaiseen työpajaan.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin vuonna 2018 jäsensähköpostilistan, www-sivujen tapahtumakalenterin, Terrakoti-toimiston ilmoitustaulun ja seuran Facebook-ryhmän kautta. Näistä etenkin viimeksi mainitun rooli on tätä nykyä merkittävä. Lisäksi Tutkan tulevasta toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle joka kuukausi sähköpostitse lähetetyssä tapahtumakoosteessa. TYYn tapahtumakalenteria käytettiin suuremmista tapahtumista tiedotettaessa.

Yhdistyksen verkkosivut sijaitsevat osoitteessa http://tieteiskulttuurikabinetti.fi, ja jäsensähköpostilistan osoite on tutka-jasenet@lists.utu.fi. Myös hallituksella on sähköpostilistansa kabinetti@lists.utu.fi. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta tiedotetaan myös Terrakodin foorumilla osoitteessa http://terrakoti.net/foorumi.

 

Jäsenistö

 

Vuoden 2018 lopussa Tutkalla oli yhteensä 40 jäsentä, joista 24 oli myös TYYn jäseniä. Tukijäseniä oli yksi, samoin kunniajäseniä. Vuoden jäsentavoitteena ollutta 55 jäsentä ei saavutettu. Tutka ylläpitää virallista jäsenrekisteriä. Loppuvuodesta rekisteri siirrettiin uudelle alustalle Yhdistysavaimeen, jotta se vastaisi paremmin nykyisiä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Myös jäsenrekisteröintilomaketta uudistettiin samasta syystä.

Tutkan tapahtumia ja toimintaa on ollut tarjolla niin viikonloppuisin kuin arkenakin. TYYn jäsenet ja toistenkin turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ovat olleet niissä hyvin edustettuina. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana säännöllisesti myös jatko-opiskelijoita, työelämässä jo pitkään olleita, perheellisiä, pienten lasten vanhempia, eri seksuaali-, sukupuoli- ja kielivähemmistöjen edustajia, mielenterveyskuntoutujia, näkövammaisia, liikuntavammaisia ja muita sellaisiin ryhmiin kuuluvia jäseniä, joille ei opiskelijatoimintaa ensisijaisesti suunnata. Toiminnassa oli mukana erityisesti syksyn aikana myös vaihto-opiskelijoita.

Alkoholitonta vaihtoehtoa korostetaan usein Tutkan tapahtumissa. Tapahtumiin luodaan tietoisesti ilmapiiriä, jossa alkoholin käyttö ei ole keskeisessä roolissa. Nykyään suurin osa tapahtumista on täysin alkoholittomia. Hyvä esimerkki tästä ovat vuotuiset, “juomapeli”-elokuvamaratonit, joihin juomaton jäsenistö on tottunut tuomaan oman pullon sijasta omat karkit.

Muutamien viime vuosien aikana Tutka on pyrkinyt kiinnittämään erityistä huomiota tapahtumien yleiseen keskustelukulttuuriin. Tavoitteena on, että tapahtumista tehtäisiin osallistujille mahdollisimman miellyttäviä huomioimalla se, että myös hiljaisimmat ja varovaisimmat jäsenet saisivat halutessaan suunvuoron, ja että kukaan ei tuntisi oloaan ulkopuoliseksi. Vuonna 2018 hallitus perehtyi myös TYYn yhdenvertaisuusoppaaseen, ja ryhtyi entistä vahvemmin huomioimaan sen periaatteita toiminnassaan.

 

Terrakoti ja seurayhteistyö

 

Tutkalla on ollut toimitila Terrakotina tunnetulla toimistolla Ylioppilastaloilla vuodesta 2000 lähtien. Syksyllä 2013 Terrakodin seurat muuttivat Yo-talo A:sta nykyisiin tiloihinsa B-taloon, osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4–6. Samassa yhteydessä Tutkasta tuli Terrakodin päävuokralainen ja tilan suurin vuokranmaksaja.

Muuton myötä seurojen määrä kasvoi. Terrakodin muodostavat tällä hetkellä Tutkan ohella Turun Science Fiction Seura (TSFS), Turun yliopiston rooli- ja strategiapeliseura Tyrmä, Turun anime- ja mangaseura Senpai, Academic Nintendo Club (ANC) ja Föreningen för Underliga Intressen vid Åbo Akademi (FUI).

Tutka päivystää Terrakodilla torstaisin, vuoroviikoin TSFS:n kanssa. Päivystyksissä voi käydä tutustumassa yhdistysten toimintaan, lukemassa sf/f-lehtiä ja -kirjoja sekä tapaamassa muita turkulaisia alan harrastajia. Muuton yhteydessä Tutka ja TSFS yhdistivät kirjastonsa, ja koko kirjasto on nyt myös Tutkan jäsenten käytössä.

Tutka tekee paljon yhteistyötä muiden Terrakoti-seurojen kanssa. Seurat jakavat toimiston päivystysvuorot ja hallinnoivat yhdessä videotykkiä. Seuroilla on yhteisesite, joka sisältää esittelyt kaikista kuudesta yhdistyksestä, ja jota ne käyttävät markkinoidessaan toimintaansa eri tapahtumissa. Esitteestä on myös englanninkielinen versio.

Tiiveintä Tutkan yhteistyö on TSFS:n kanssa. Seuroilla on yhteisiä tapahtumia ja jäsenistö on osin päällekkäistä. Jokatorstaisen Varjomafia-keskusteluillan lisäksi Varjisleffa-nimellä kulkevat elokuvaillat ovat seurojen yhdessä organisoimia. Vuonna 2018 seurat yhdistivät voimansa myös halloween-juhlien ja niitä tukevan elokuvaillan muodossa. Yhdistykset kokosivat tuttuun tapaan yhteisraadin Atorox-äänestykseen, jossa valittiin vuoden 2018 paras sf/f-novelli.

Terrakoti-seuroille on koottu yhteinen päivystäjän kansio, joka sisältää muun muassa yhteystietoja, ohjeita jäseneksi liittämisestä ja tietoja eri seurojen kirjastokäytännöistä. Kukin Terrakodin seuroista on nimennyt toimistovastaavan, ja he pitävät kokouksia noin kerran kuussa. Kokouksia on pidetty uudelle toimistolle muutosta lähtien, ja niiden tavoite on parantaa seurojen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Toimistovastaavien kokousten lisäksi Terrakodin seurat ovat tiivistäneet yhteistyötään jo muutaman vuoden ajan vuosittaisilla hallitustapaamisilla. Tapaamisten tarkoituksena on tutustuttaa hallitusaktiiveja toisiinsa sekä esitellä seurojen toimintaa. Tapaamisten aikana on tavanmukaisesti syntynyt uusia ideoita, joiden pohjalta Terrakodin toimintaa on kehitetty. Tästä esimerkkinä on aiemmin mainittu Geek Week -tapahtuma.

Yhdistykset rekrytoivat jäseniä lukuvuoden alussa Turun yliopiston Avajaiskarnevaaleilla. Samalla viikolla Terrakodin seurat järjestivät kolmen päivän mittaiset avoimet ovet, joista yhtenä päivänä toimintaansa esittelivät Tutka ja TSFS. Tämän ohella yhdistykset olivat mukana edeltävällä viikolla järjestetyillä Study in Turku -messuilla.

Terrakoti-seurojen kanssa harjoitettavan toiminnan lisäksi Tutka tekee yhteistyötä muiden turkulaistoimijoiden kanssa. Esimerkiksi kirjamessujärjestelyjä on hoidettu jo useana vuonna yhdessä TSFS:n ja Turun sarjakuvakerhon (Tursake) kanssa. Marraskuussa Tutka tarjosi tilat jälkimmäisen järjestämään Necrocomicon -tapahtumaan kuuluneelle Necrovintille.

Kansallisella tasolla Tutka teki yhteistyötä muun Suomen sf/f-seurojen kanssa osallistumalla jokavuotiseen yhteistyökokoukseen 3. maaliskuuta Tampereella. Kokouksessa seura esitteli toimintaansa ja projektejaan sekä kuuli muiden seurojen tapahtumista. Sf/f-yhteisön Viikinsaaren kesätapaamiseen elokuussa Tampereella osallistui delegaatio Turun sf/f -yhdistyksistä ja Finncon 2018:n järjestäjäkomiteasta.

Terrakodin arjessa ja Tutkan toiminnassa huomioidaan ympäristönäkökulmat muun muassa kierrättämällä biojätteet, pullot, paperit, kartongit, metallit, lasit ja muovit sekä suosimalla tiedottamista ja tiedon tallentamista sähköisesti. Toimistolla on seurojen yhteinen astiasto ja keittiövälineet, jotka on saatu lahjoituksina ja jotka vähentävät kertakäyttöastioiden kulutusta.

Terrakodilla on seurojen yhteinen kirjakirppishylly, jonne kaikki toimiston käyttäjät voivat tuoda kirjojaan myyntiin. Vuonna 2017 se laajeni myös B-talon osakuntakäytävään, jotta myytävät kirjat tavoittaisivat useampia potentiaalisia asiakkaita. Samassa yhteydessä sijaitsee julkinen kirjakierrätyshylly.

Finncon 2018

 

Tutka oli 14.–15.7.2018 olleen Finncon 2018 -tapahtuman pääjärjestäjä. Finncon on Suomen suurin vuosittainen sf/f-tapahtuma, ja se järjestetään vuorovuosin eri kaupungeissa. Vuonna 2018 tapahtuma järjestettiin Turun yliopiston tiloissa, ja se houkutteli paikalle noin 3 000 kävijää.

Tapahtumalla oli kaksi kirjalijakunniavierasta, eteläafrikkalainen Lauren Beukes ja suomenruotsalainen Maria Turtschaninoff. Tutkijakunniavieraana oli Helsingin yliopiston dosentti Merja Polvinen. Polvisella oli merkittävä rooli erityisesti osana tapahtuman laajaa akateemista ohjelmaa ja tutkijatapaamista, jotka järjestettiin yhteistyössä Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry:n (Finfar) kanssa. Akateemisen ohjelman järjestämiseen Tutka haki ja sai Universitas Turku -avustusta, mutta conin odottamattoman hyvän taloudellisen tilanteen takia sitä ei lopulta tarvinnut lunastaa.

Tapahtuman ohjelmakattaus oli jopa poikkeuksellisen runsas. Viikonlopun aikana järjestettiin yli 130 tuntia ohjelmaa, ja sitä pitämässä oli noin 140 esiintyjää. Ohjelmatarjontaa oli kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja myös tapahtuman tiedotus toteutui kolmikielisempänä kuin minkään tähänastisen Finnconin. Tapahtuman muun ohjelman yhteydessä järjestettiin Finfarin organisoiman akateemisen ohjelman lisäksi myös Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n (Stk) kirjoittajaperjantai 13.7. Palautekyselyssä con saikin myönteistä palautetta kävijöiltä erityisesti ohjelmastaan ja kunniavieraistaan.

Finncon 2018 huipensi järjestelykomitean eli conitean usean vuoden valmistelutyön. Conitea kokoontui tapahtuman lähestyessä tiiviiseen tahtiin. Viimeisten conia edeltäneen kuukausien aikana järjestelykomitean koko laajeni, ja lopulta tapahtuman eteen työskenteli noin parinkymmenen conitealaisen ja kymmenien conin aikana avustaneiden muiden vapaaehtoisten joukko. Tapahtuman aikana järjestelyissä oli mukana noin 100 henkilöä. Tapahtuman jälkihoito jatkui läpi syksyn.

Finnconin muodollinen järjestäjä on Finncon-yhdistys ry., jolle Tutka teki tätä conia varten käytännön työn. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Tutka toimi tapahtuman pääjärjestäjänä, sillä edellisissä Turun Finnconeissa (1999, 2003 ja 2011) tässä roolissa oli TSFS Tutkan toimiessa ainoastaan yhteistyötahona. Vaikka erityisesti keväällä järjestelyihin tuli mukaan muutamia vanhoja konkareita, olivat useimmat conitealaisista mukana tekemässä näin suurta tapahtumaa ensimmäistä kertaa. Tästä huolimatta tapahtuma ylitti järjestäjiensä odotukset ja vaikutti olleen palautteen perusteella myös kävijöiden mieleen.

Tapahtuma järjestettiin Turun yliopiston tiloissa Agorassa, Naturassa ja Quantumissa. Lauantainen illanvietto pidettiin Panimoravintola Koulussa, ja työntekijöiden ja esiintyjien kiitosjuhla TYYn saunalla, Osakuntasalissa ja Terrakodilla. TYY mahdollisti tilojen saamisen tapahtuman käyttöön, ja TYYltä saatiin lainaksi esimerkiksi Tyyma-astiasto ja äänentoistolaitteisto tapahtumaa varten. Tapahtuman järjestämistä tukivat TYYn lisäksi Otavan Kirjasäätiö, Taiteen edistämiskeskus, Kulturfonden för Sverige och Finland, Svenska kulturfonden ja Maa ja Ilma ry.

Finncon 2018 merkitsi Tutkalle mukanaoloa monissa alan tapahtumissa. Vuoden 2018 aikana tapahtumalla ja sen myötä yhdistykselläkin oli edustus Tampere Kupliissa Tampereella, Popcultissa Helsingissä, Kummaconissa Oulussa, Hypeconissa Hyvinkäällä ja Sweconissa Tukholmassa. Finnconin järjestäminen toi Tutkalle ja muulle turkulaiselle sf/f-harrastus- ja opiskelijajärjestötoiminnalle näkyvyyttä myös mediassa. Esimerkiksi Turun Sanomat julkaisi useamman jutun tapahtumasta, sen vieraista ja sf/f-harrastamisesta, ja Helsingin Sanomat laajan haastattelun Lauren Beukesista.

 

Turun kirjamessut

 

Finnconin ohella Tutkan suurimpiin vuosittaisiin ponnistuksiin tapahtumajärjestämisen saralla kuului osallistuminen TSFS:n kanssa syksyisille Turun kirjamessuille. Seuroilla oli messuilla nimeä Scifi ja fantasia Turussa kantava yhteisosasto, jonka kuluihin Tutka tuttuun tapaan otti osaa.

Osasto oli jälleen erittäin suosittu messukävijöiden parissa ja oleellinen yhdistysten varainhankinnan kannalta. Osaston sohvanurkkaus ja ilmainen kahvi- ja teetarjoilu olivat jälleen suosiossa, ja kävijät palasivat osastolle useampaan otteeseen.

Tekijävierailut palasivat tänä vuonna osaston ohjelmaan. Niiden ideana on tarjota kävijöille mahdollisuus jutustella vieraiden kanssa kahvikupin ääressä rennossa ilmapiirissä sekä pyytää näiden teoksiin signeerauksia. Tänä vuonna osastolla vierailivat kirjailijat Magdalena Hai, Heikki Kännö, Anne Leinonen, Olli Lönnberg, J.S. Meresmaa, Johanna Sinisalo ja Terhi Tarkiainen sekä elokuvaohjaaja Timo Vuorensola.


Sosiaalinen toiminta

 

Yksi Tutkan oleellisimmista toimintamuodoista oli tänäkin vuonna Varjomafia eli Terrakodilla joka torstai järjestettävä kaikille avoin keskusteluilta. Varjomafia tarjoaa mahdollisuuden puhua niin sf/f:sta, kirjallisuudesta, elokuvista, sarjakuvista kuin kaikesta muustakin mahdollisesta. Varjomafiaa on järjestetty vuodesta 2005, ja siitä on vuosien kuluessa muodostunut tärkeä Tutkan jäseniä yhdistävä toimintamuoto.

Vuonna 2018 Tutka panosti uudella tavalla jäsenrekrytointiin. Huhtikuussa Terrakodin yhdistykset järjestivät ensimmäistä kertaa Geek Week -tapahtuman, jonka ideana oli markkinoida Terrakodin toimintaa uusille kiinnostuneille. Sen osana Tutka ja TSFS esittelivät toimintaansa Uusien Varjomafiassa. Saman viikon lopulla kaikki Terrakodin seurat järjestivät yhteisen Terrakodin uusien illan. Uusien Varjomafia järjestettiin toistamiseen lokakuussa, jolloin tarkoitus oli houkutella mukaan myöhäisheränneitä toiminnasta kiinnostuneita.

Tutkan vuosikiertoon kuuluivat nytkin erilaiset juhlat. Tammikuussa Terrakodilla vietettiin Tutkan 23. vuosijuhlia Varjomafian yhteydessä ja maaliskuussa Varjomafian 13. syntymäpäivää teemalla Unlucky Charm.

Toukokuussa Tutka järjesti perinteisen vappuvastaanottonsa. Tuttuun tapaan juhlaa jatkettiin vapunpäivänä Terrakodilla “Tutkan sosialistis-scifistisellä tieteiselokuvanäytöksellä”. Tämän vuoden vappuelokuvana nähtiin neuvostoliittolainen tieteiselokuvan klassikko Solaris (1972).

Toukokuussa Tutka järjesti köyhäin scifiharrastajain Econ-tapahtuman jo kymmenettä kertaa. Econ on Tutkan vuodesta 2009 järjestämä con, joka on suunnattu opiskelijoille, työttömille tai muuten vain vähävaraisille sf/f-harrastajille. Työssäkäyvien osallistujien tulisi mielellään olla esimerkiksi kirjasto- tai kulttuurialalla tai muuten huonosti palkatussa työssä. Vuoden 2018 Econin kunniavieraana oli presidentti Tarja Halosen virallinen valokuva ja fanikunniavieraana Uforaportti 3 -rajatietoteos.

Toukokuun 25. eli kansainvälisenä Pyyhepäivänä Tutka otti osaa Cosmic Comic Caféssa pidettyyn huonon runouden matineaan järjestämällä sen osana perinteisen lyriikka- ja proosatyöpajansa. Tuloksena syntyi valikoima suurta ihastusta herättänyttä huonoa runoutta sekä novelli Niin katsoo pimeys myös sinuun. Novelli julkaistiin TSFS:n Spin-lehden numerossa 1/2018. Runomatinean yhteydessä järjestettiin tänä vuonna maailmanluomistarinakilpailu, jonka tuomareina Tutkan hallituksen edustajat toimivat.

Vuonna 2018 Tutka juhli juhannusta neljättä kertaa. Ulkopiknikkiä grillauksen ja Mölkyn merkeissä Arcanumin takaisella mäennyppylällä ei tänä vuonna voitu huonon sään vuoksi järjestää, mistä syystä juhannusta vietettiin Terrakodilla. Nörttijuhannuksen vietto alkoi vuonna 2015 yhdistyksen jäsenten kaivatessa seuraa muuten yksinäiseen juhannukseensa, ja se tuntuukin lunastaneen paikkansa sekä osoittaneen tarpeellisuutensa.

Marraskuun alussa yhdistys juhli halloweenia noitateemalla yhteistyössä TSFS:n kanssa järjestämällä niin bileet kuin niitä tukevan elokuvamaratonin. Kuun lopussa puolestaan vietettiin Harry Potter -teemaisia pikkujouluja.

Joulukuussa Tutka järjesti itsenäisyyspäivänvastaanottonsa jo yhdeksättä kertaa. Tänä vuonna itsenäisyyttä pohdiskelevana teoksena nähtiin elokuva V for Vendetta (2005) esinäytöksenään jakso Geometry of Shadows televisiosarjasta Babylon 5. Tilaisuus jatkui Tutkan isännöimällä Linnanjuhlien katsomolla.

Osanottajat olivat pukeutuneet parhaimpiinsa ja tunnelma oli asiaankuuluvan arvokas. Tilaisuuden kuluessa suoritettiin juhlallinen puheenjohtajan kättely ja vierailtiin läheisessä Chez Hesburgerissa. Tutkan vuonna 2012 demokraattisesti valitsema Universumin ValtiasTM kenraali Zod toimi tälläkin kertaa tilaisuuden suojelijana.

Tutka on järjestänyt vuoden 2012 presidentinvaaleista asti vaalivalvojaisia. Vuonna 2018 perinnettä jatkettiin seuraamalla presidentinvaalien tuloslähetystä valkokankaalta. Samassa yhteydessä tiedotettiin kenraali Zodin valinneen itsensä uudelle kuusivuotiskaudelle, joten uusille varjovaaleille ei tällä kertaa ollut tarvetta.

 

Ekskursiot, liikunta ja muu toiminnallinen ohjelma

 

Tutka on perinteisesti järjestänyt erilaisia ekskursioita, mukavan lähestyttäviä ja kiinnostavia liikuntatapahtumia sekä muuta normaalista vuosikierrostaan poikkeavaa toimintaa. Monet ideoista ovat olleet jäsenistötoiveita.

Vuonna 2018 Finnconin järjestäminen vaikutti erityisesti tähän yhdistyksen toiminnan osa-alueeseen niin, että ekskursioita tai liikuntatapahtumia ei juuri ehditty toteuttaa. Jäsenistö esitti vuoden mittaan joitakin aiheeseen liittyviä toiveita, ja näitä toteutetaankin paremmalla ajalla vuoden 2019 kuluessa.

Elokuussa Tutka ja ANC osallistuivat neljättä kertaa yhteisenä blokkina Turku Pride -kulkueeseen. Seurojen aktiiveista löytyi lukuisia innokkaita marssimaan tasa-arvon puolesta. Ensimmäiseen kulkueeseen vuonna 2015 yhteistuumin askarreltu kyltti pääsi jälleen edustamaan nörttiseurojen yhteistä tasa-arvoaatetta.

Yhdistykselle perustettiin vuonna 2016 oma VeriRyhmä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa ja ensimmäinen verenluovutusretki järjestettiin saman vuoden lopulla. Verta luovutettiin vuonna 2018 peräti neljästi. Luovutuskertoja kertyi tänä vuonna niin runsaasti, että Tutkan VeriRyhmä sai jo toistamiseen pronssitason diplomin.
Audiovisuaalinen kulttuuri

Sosiaalisen toiminnan ohella Tutkalla on kautta historiansa ollut merkittävä rooli erilaisten elokuva- ja videoiltojen järjestäjänä. Viihteellisen näkökulman lisäksi Tutkan videoiltatoiminnalla on aina ollut myös sivistävä tarkoitus.

Tutkan vanhimpiin yhtämittaisiin perinteisiin audiovisuaalisen kulttuurin alalla kuuluvat vuonna 2010 aloitetut Doctor Who -maratonit. Vuonna 2013 maratoneissa siirryttiin 1960-luvulla alkaneen sarjan alkupään jaksoihin, niin että vuonna 2018 vuorossa olivat jo kuudennen Tohtorin jaksot vuosilta 1984–1986. Vuoden lopussa pääsimme katsomaan myös seitsemännen Tohtorin ensimmäistä seikkailua vuodelta 1987. Maratoneja järjestettiin vuonna 2018 neljä kappaletta, minkä lisäksi välipäivinä kokoonnuttiin sarjan vanhojen jouluspesiaalien ääreen.

Vuonna 2014 Tutka käynnisti muutaman vuoden tauolla olleet säännölliset elokuvaillat. Varjisleffa-nimen alla kulkevissa ja yhteistyössä TSFS:n kanssa Terrakoti-toimistolla järjestettävissä videoilloissa katsotaan uudempia ja vanhempia genren klassikoita, valtavirran jalkoihin jääneitä vähemmän tunnettuja elokuvahelmiä sekä puhtaasti jäsenistön toive-elokuvia. Vuonna 2018 Varjisleffoissa jatkettiin vuonna 2017 alkanutta käytäntöä, että yhden sijasta kullakin kertaa katsottiin kaksi elokuvaa, joilla on yhdistävä teema. Vuoden aikana näitä elokuvailtoja järjestettiin neljä kappaletta.

Syksyllä niin ikään jatkettiin jo vuonna 2014 alkanutta perinnettä katsoa Varjisleffoina samasta elokuvasta vanha alkuperäisversio ja siitä tehty modernimpi uudelleentulkinta. Tällä kertaa katsottaviksi oli valittu elokuvasta The Little Shop of Horrors vuosina 1960 ja 1982 valmistuneet versiot.

Tutkan perinteisessä syksyn juomapelimaratonissa lokakuussa puolestaan kallisteltiin limsapulloja ja rapisteltiin karkkipusseja jo yhdettätoista kertaa. Tällä kertaa katsoimme Men in Black -elokuvasarjan kaikki kolme osaa eli vuonna 1997 ilmestyneen alkuperäisen, sekä vuosina 2002 ja 2012 ilmestyneet jatko-osat.

 

Julkaisutoiminta ja kirjalliset projektit

 

Tutkalla on julkaisusarja Kabinettikertomuksia, jossa on julkaistu erilaisia sf/f:n alaan kuuluvia teoksia. Näitä kirjoja myydään eri tapahtumissa ja yhdistyksen nettisivujen sekä kirjavälityspalveluiden kautta. Julkaisutoiminnalla on oleellinen rooli yhdistyksen varainhankinnassa. Vuodesta 2016 eteenpäin Tutka on myös toiminut yhteistyökumppanina sisarseuransa TSFS:n julkaisuissa.

Vuonna 2018 Tutka saattoi loppuun kaksikin antologiaprojektia. Näistä toinen perustuu vuonna 2016 TSFS:n kanssa järjestettyyn Genreblender-kirjoituskilpailuun. Kilpailussa haettiin sf/f-tekstejä, joissa yhdistellään luovasti kahta tai useampaa populaarikulttuurin genreä. Tutka haki kilpailuun TYYn projektiavustusta, mutta ei saanut sitä.

Toinen projekteista kantoi nimeä Valitut: Suomen presidenttien salainen historia. Nimensä mukaisesti se kokosi yksiin kansiin kaksitoista spekulatiivista fiktiota edustavaa novellia, joista kukin keskittyy yhteen Suomen presidenttiin. Antologia koottiin kutsuperiaatteella, ja siihen pyydettiin kirjoittajiksi maamme eturivin sf/f-kirjoittajia.

Etenkin Valitut-antologia keräsi ilmestymisensä jälkeen runsaasti kiitosta. Myös sen myynti on ollut hyvä, ja antologiasta otettiin vuoden aikana kolme painosta. Teos niin ikään lahjoitettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja hänen puolisolleen rouva Jenni Haukiolle.

Vuoden aikana otettiin kolmas painos myös Tutkan aiemmin julkaisemasta Tyrän saanut ampiainen -runoteoksesta. Muitakin aiemmin ilmestyneitä teoksia on myyty ahkerasti. Yhdistysten julkaisuja oli myynnissä Finnconin ja kirjamessujen lisäksi myös Kirjan talolla joulukuussa järjestetyssä PopUp-kirjakaupassa. Myyntihitiksi tapahtumassa osoittautui vuonna 2016 julkaistu Spekulatiivinen Turku -antologia.

Kirjoituskilpailujen saralla yhdistyksen uusin aluevaltaus on Nova. Kyseessä on TSFS:n ja Stk:n vuodesta 2000 järjestämä, aloitteleville kirjoittajille suunnattu palautteellinen sf/f-novellien kirjoituskilpailu. Vuonna 2017 Tutka liittyi sen järjestäjiin.

Jo yhdeksättätoista kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin yhteensä 134 tekstiä ja sen tuomaristoon kuuluivat kirjailija Samuli Antila, vuoden 2016 Nova-voittaja Marko Järvinen, kirjailija Mia Myllymäki, Kosmoskynä-lehden päätoimittaja Toni Saarinen sekä sf-kirjoittaja Reetta Vuokko-Syrjänen. Kilpailun voittajaksi ylsi turkulainen Jasmin Kuusela novellilla Parveke taivaan laidalla, joka julkaistiin Spin-lehden numerossa 2/2018. Vuonna 2018 Nova-sihteerin tehtävissä aloitti Taru Hyvönen, joka korvasi kisan aiemman, pitkäaikaisen sihteerin Leila Paanasen.

Toinen Tutkan toistuvista kirjoituskilpailuista on joka toinen vuosi järjestettävä sf/f-novellien kirjoituskilpailu Noviisi. Kyseessä on 13–17-vuotiaille suunnattu Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisarus, joka syntyi vuonna 2007 ja jonka järjestävät yhteistyössä Tutka, TSFS ja Stk. Tutka on kuulunut kisan järjestäjiin sen historian alusta lähtien. Seuraava Noviisi järjestetään vuonna 2019.

 

Talous

 

Tutkan talous perustui vuonna 2018 jäsenmaksuihin, avustuksiin ja aktiiviseen varainhankintaan. Yhdistys keräsi varoja kustannustoiminnalla, myymällä rintanappeja ja haalarimerkkejä sekä järjestämällä myyjäisiä. Vuonna 2018 yhdistys sai TYYltä toiminta-avustusta 703,37 euroa.

Päävuokralaisen asema ja aiempaa suurempi vuokraosuus Terrakodilla sekä kalliimpi toimisto ovat asettaneet yhdistykselle suuria taloudellisia haasteita. Se on pyrkinyt vastaamaan näihin parhaan kykynsä mukaan tehostamalla varainhankintaansa. Sitä että Tutkan tilinpäätös on 455,46 euroa voitolla, voikin pitää saavutuksena. Tulokseen vaikutti merkittävästi myös Finncon-tapahtuma.

Yhdistys jatkoi tänäkin vuonna pullamyyjäistoimintaa yliopiston tiloissa, ja tästä saadut tulot muodostivat merkittävän tulonlähteen. Vuonna 2018 varoja kerättiin kaikkiaan viisissä myyjäisissä. Myyjäisten määrää oli kevätkaudella laskettava kolmesta kahteen Finnconin vuoksi. Myyjäisten pitopaikaksi on viime vuosina vakiintunut yliopiston kirjasto Feeniks.

Vuonna 2015 yhdistys kehitti kokonaan uuden varainhankinnan muodon eli TARDIS-propin vuokraamisen. Vuonna 2018 vuokraajia ei ollut, mutta propista toivotaan kertyvän yhdistykselle varoja tulevina vuosina. TARDIS oli kuitenkin esillä Finncon-tapahtumassa.

Tutkan jäsenmaksu pidettiin pitkään nimellisessä kahdessa eurossa, jotta kiinnostuneiden kynnys tulla mukaan toimintaan olisi mahdollisimman matala. Vastatakseen kasvaneisiin taloudellisiin paineisiin Tutka on kuitenkin joutunut nostamaan jäsenmaksua asteittain. Vuonna 2016 se nostettiin viiteen euroon, jolla tasolla se on myös tarkoitus pitää. Käytössä ovat myös kannatus- ja tukijäsenmaksut (25 € ja 50 €). Hallituksen jäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Vuonna 2018 yhdistyksellä oli jäsenmaksutuloja 210 euroa. Saadut jäsenmaksutulot kattavat vain murto-osan yhdistyksen toiminnasta syntyvistä menoista. Tästä syystä avustukset ovat edellytys sen toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa.