Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti

Liittyminen


Tutkan toiminta on suunnattu ensijaisesti Turun yliopiston opiskelijoille, mutta sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut. Jäsenyys oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Tutkan jäsenmaksu on viisi euroa. Voit maksaa tuon kätevimmin vierailemalla Varjomafioissa, toimiston virallisten päivystysten yhteydessä tai yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

Tutkalla on käytössään myös kannatus- ja tukijäsenyydet. Kannatusjäsenyyden suuruus on 25 euroa ja tukijäsenyyden on 50 euroa. Kumpaankin jäsenkategoriaan kuuluvat kaikki jäsenedut sekä läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksissa.

Yhdistyksellä on jäsenille tarkoitettu sähköpostilista, tutka-jasenet@lists.utu.fi, jolla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Jos haluat liittyä listalle, ilmoita meille siitä sähköpostitse (ks. yhteystiedot) tai liity listalle itse osoitteessa https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/tutka-jasenet.

Tutkalla on tämän lisäksi tammikuussa 2009 perustettu Facebook-ryhmä, johon voivat liittyä kaikki halukkaat. Ryhmän kautta tiedotetaan yhdistyksen tulevasta toiminnasta.